Svanholm Gods

Svanholm driver et alsidigt økologisk landbrug med markafgrøder, malkekvæg, grøntsagsproduktion og frugtplantage og er en af pionererne inden for økologien, da Svanholm var med til at starte Økologisk Landsforening i 1981.

I 1990 blev de sidste marker på Svanholm Gods omlagt til økologisk drift. I landbruget producerer vores 120 jerseykøer økologisk mælk, som bl.a. afsættes til Hansen Fløde Is. I gartneriet produceres økologiske grøntsager, både til selvforsyning og salg. Siden 1981 har økologien heldigvis slået an i Danmark og i stort set alle butikker kan man i dag købe økologiske varer. I landbruget på Svanholm har vi derfor taget et skridt videre end blot at producere økologisk og er i dag optaget af at udvikle en produktion af sunde, lokale fødevarer, hvor vi både i mælkeproduktionen og i grøntsagsmarkerne forsøger med nye driftmetoder, som er mindre belastende for klimaet. Vi har f.eks. fokus på jordens frugtbarhed, større biodiversitet, bæredygtig afgræsning, selvforsyning af foder og dyrevelfærd.

Vi leverer friske grøntsager til bl.a. restauranter, fødevarefællesskaber og grønthandlere i København og omegn.