Skyttes Gartneri

På Skyttes gartneri har vi beskæftiget os med økologisk jordbrug i mere end 40 år. Gartneriet startede i 1982 i Dømmestrup på Fyn. Her ligger gartneriet stadig i dag og drives stadig ud fra de samme visioner og idealer som vi startede med dengang – nemlig at den naturlige dyrkningsmetode skaber det bedste grundlag for vores grøntsager og naturen omkring os.

For Skyttes gartneri er økologisk jordbrug både en dyrkningsmetode og en livsholdning. Nøgleordene er recirkulation, artsrigdom og ansvarlighed – forvaltet af både det enkelte menneske og samfundet.

Skyttes Gartneri blev i 2012 til et anpartsselskab hvor nu 2 unge gartnere, Adrian og Kinga over en 5 årig periode vil overtage gartneriet og produktionen efter Lars Skytte.